הדרכה

סרטון הדרכה

הרכבה פשוטה להתקנה,לא תזדקקו לכלים.
כל מה שצריך זה שטח ישר ומרופד

סרטון הדרכה

הוראות לשימוש הבריכה

א. אין להתקין את הבריכה על גבי משטחים קשים ו/או מרוצפים בכל ריצוף אלא על גבי משטח מבודד כגון פלציב בעובי מינימלי של 2 ס"מ אשר יכסה את כל שטח הבריכה הקורות והעמודים. (קרעים מלמטה ועד 12 ס"מ מהקרקע אינם מכוסים באחריות )

ב. אין לצלול או לקפוץ לבריכה. קיימת סכנה לפגיעה חמורה באם לא מקפידים על הנחיה זו. יש להזכיר זאת למשתמשים ולמתרחצים ע"י סימון האזור בשלטי אזהרה כנגד צלילה או קפיצה וכן ע"י איסור מוחלט של משחקי "השתוללות" בין המתרחצים.

ג. יש להרכיב את הבריכה על אדמה נקיה ומפולסת וכן, בעת התקנת הבריכה של ג'ילונג, הפתיחה הראשונית של יריעת הבריכה חייבת להיעשות על גבי משטח נקי לחלוטין ללא אבנים, קוצים, חפצים חדים וכדומה שעלולים לחורר את היריעה.

ד. אין להתקין את הבריכה על גבי משטחים קשים ו/או מרוצפים בכל ריצוף אלא על גבי משטח מבודד כגון פלציב בעובי מינימלי של 2 ס"מ אשר יכסה את כל שטח הבריכה הקורות והעמודים. במידה והבריכה תורכב על משטח לא מתאים, היא עלולה להיות לא יציבה, וגרוע מכך לקרוס ולגרום לנזק.

ה. אין להתקין את הבריכה על גבי מרפסות ו/או גגות/דקים אלא באישור מהנדס קונסטרוקטור.

ו. הרחצה בבריכה הינה אך ורק בהשגחה מתמדת של מבוגר. יש לוודא שלילדים לא תיהיה גישה לבריכה ללא השגחת מבוגר על מנת למנוע מקרי טביעה ובכדי שיוכל להגיש עזרה במקרה הצורך.

ז. יש לשמור את כל הכימיקלים הרחק מהישג ידם של ילדים ובהתאם להוראות היצרן כפי שהן מופיעות על גבי התוויות או בהוראות השימוש הנלוות.

ח. כדי למנוע פגיעות ופציעות אין להשאיר בריכה ריקה בחוץ.

ט. ביטחונם של ילדים תלוי בכם ! תאונות לא קורות רק לאחרים ! היו מוכנים להתמודד ולטפל בפציעות!

י. יש לדאוג שהחפצים הבאים יהיו בקרבת הבריכה למקרי חירום: גלגל הצלה מחובר לחבל באורך 6 מ' ובקוטר של כ 60 מ"מ , מוט ארוך וחזק עם קצה קהה.

יא. הצב במקום בולט לעין וקרוב לבריכה רשימת טלפונים למקרי חירום כגון: מכבי אש, מד"א, רופא.

יב. יש להימנע ממגע עם חיבורי הצינורות לבריכה על מנת למנוע פציעה.

יג. באחריות בעל הבריכה לציית ולפעול לפי כל החוקים וחוקי העזר העירוניים הקשורים בהפעלת בריכה ביתית עם כל המשתמע מכך.

יד. אין להשתמש בבריכה כאשר המשאבה בפעולה

טו. יש לנתק את החשמל של המשאבה לפני הכניסה לבריכה